Regulamin

Regulamin dla zamówień za pośrednictwem www.sparkeye.pl. Poniżej przedstawiamy nasze Ogólne warunki handlowe, stanowiące podstawę wszystkich usług świadczonych na www.sparkeye.pl. Za pomocą www.sparkeye.pl oferujemy każdemu użytkownikowi indywidualny proces zakupów i korzystania z usług dopasowanych do jego zainteresowań i potrzeb. Na www.sparkeye.pl sprzedajemy wyłącznie produkty własne. Na stronie www.sparkeye.pl są oferowane jedynie nowe produkty.

Oferty na naszej stronie internetowej www.sparkeye.pl są skierowane wyłącznie do konsumentów, którzy dokonują zakupu do celów niezwiązanych z działalnością komercyjną ani zawodową.

Produkty Spark Eye obejmują wszystkie produkty oferowane na stronie www.sparkeye.pl,

1. Zawarcie umowy i dostawa produktów, wysyłka ekspresowa

1.1 Składając zamówienie, kupujący potwierdza, że działa wyłącznie w celach prywatnych.

1.2  Na stronie www.sparkeye.pl. umowy zawieramy w języku polskim. Informacje dotyczące danej umowy wyświetlane są na stronie odnoszącej się do każdego produktu.

1.3  Kliknięcie przycisku „złóż zamówienie" powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w torbie. Potwierdzamy otrzymanie zamówienia drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Wiążąca umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania potwierdzenia zamówienia / potwierdzenia wysyłki z osobną wiadomością. Jeśli jeden lub więcej produktów nie jest już dostępny, poinformujemy Państwa mailem, że umowa kupna produktów wymienionych w wiadomości mailowej nie mogła zostać zawarta. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Państwa wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny (z zastrzeżeniem punktu 3.2 i 3.3 poniżej) oraz kosztów dostawy, o ile nie są one pokrywane przez nas zgodnie z punktem 2.2 poniżej.

1.4  Zamówienia realizujemy na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.5 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub jego anulowania w przypadku gdy zostało one złożone przy użyciu: oprogramowania, robota, crawlera, spidera lub dowolnego systemu zautomatyzowanego bądź zachowania skryptowego lub dowolnych usług podmiotów trzecich wykorzystanych w celu złożenia zamówienia w imieniu użytkownika.

2. Ceny, koszty wysyłki

2.1  Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży produkt pozostaje naszą własnością.

2.2  W przypadku zamówień o wartości 300 zł lub wyższej dostawa jest bezpłatna. W przypadku zamówień do kwoty 299 zł naliczana będzie opłata za dostawę w wysokości 15 zł z VAT. Opłata jest związana z kosztami wynikającymi z wielkości zamówienia, między innymi kosztami przesyłki, obsługi i innymi świadczeniami. Koszty są naliczane i pobierane przez wybrany salon optyczny.

2.3  Dla niektórych zamówień oferujemy wysyłkę ekspresową. Podczas procedury zamawiania otrzymają Państwo informację, czy dla danego zamówienia oferowana jest wysyłka ekspresowa, a także ile kosztuje. Produkt, w przypadku wyboru opcji wysyłki ekspresowej zostanie dostarczony najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku przekroczenia tego terminu dostawy oczywiście otrzymają Państwo zwrot kosztów przesyłki.

2.4 Jeżeli w ramach dobrowolnego prawa do zwrotu w ciągu 30 dni, o którym mowa w punkcie 8 poniżej (tj. po upływie 14-dniowego okresu ustawowego prawa odstąpienia od umowy), zdecydują się Państwo zwrócić jakikolwiek produkt, przy dostawie którego zostały naliczone koszty dostawy na dużą odległość, zwrócimy Państwu koszty dostawy na dużą odległość, jeśli zostanie zwrócone całe zamówienie (w skład którego wchodził taki produkt). Twoje ustawowe prawa pozostają nienaruszone. W szczególności, to postanowienie nie ma zastosowania do ustawowego prawa odstąpienia od umowy.

3. Płatności

3.1 Zasadniczo oferujemy następujące rodzaje płatności: Odbiór za pobraniem, przelew internetowy (Przelewy24.pl), karta kredytowa. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.

3.2 Zapłata za zamówienie może zostać również zrealizowana z wykorzystaniem opcji odroczonej płatności (Opłać w salonie). W wyborze tej formy płatności powinni Państwo dokonać zapłaty w chwili obioru produktu w salonie optycznym. 

3.3 W przypadku zakupu przy użyciu karty kredytowej obciążenie konta karty kredytowej następuje dopiero wraz z wysłaniem przez nas zamówienia. 

3.4 Wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

4. Kupony rabatowe i ich wykorzystywanie

4.1 Kupony rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności.

4.2 Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia. Z akcji promocyjnej mogą być wykluczone niektóre marki. Kuponów rabatowych nie można wykorzystywać do nabywania kart upominkowych. Prosimy pamiętać, że kupony rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu.

4.3 Wartość produktu musi być nie mniejsza niż kwota na kuponie rabatowym. Ewentualna różnica w przypadku wyższej wartości produktu może zostać wyrównana płatnością dokonaną na jeden z oferowanych sposobów. Kupon rabatowy nie może zostać wypłacony gotówką, nie jest także oprocentowany. Nie można otrzymać zwrotu kuponu rabatowego, kiedy produkt zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony.

4.4 Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. W braku innych uzgodnień nie można łączyć kilku kuponów rabatowych.

4.5 Jeśli podczas swoich zakupów skorzystają Państwo z kuponu rabatowego, to zastrzegamy sobie prawo do naliczenia pierwotnej ceny produktów, które Państwo zachowają, jeżeli - ze względu na odstąpienie przez Państwa od umowy - całkowita wartość zamówienia spadnie poniżej wartości kuponu rabatowego.

5. Karty upominkowe i ich wykorzystywanie

5.1 Karty upominkowe to bony, które można nabyć drogą kupna. Można je wykorzystać wyłącznie do nabycia produktów z oferty Spark Eye, jednak nie do nabycia dalszych kart upominkowych. Jeśli wartość karty upominkowej nie wystarczy do złożenia zamówienia, to różnicę można pokryć przy użyciu jednej z oferowanych metod płatności.

5.2 Karty upominkowe i kwoty naliczone na Państwa koncie mogą zostać wykorzystane tylko przed zakończeniem procedury zamawiania. Kwota karty upominkowej nie może być wypłacona w gotówce, nie są na nią także naliczane odsetki. W celu skorzystania z kwot z kart upominkowych zapisanych na Państwa koncie lub sprawdzenia wysokości kwoty zdeponowanej na koncie klienta należy wejść na zakładkę „Moje konto” na stronie sparkeye.pl

6. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów Spark Eye

W przypadku nabycia produktów Spark Eye mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy:

Przede wszystkim chcemy Państwa poinformować, że w przypadku odesłania produktów mogą Państwo użyć formularza zwrotu załączonego do Państwa zamówienia. Jeśli będą potrzebowali nowego formularza zwrotu, mogą go Państwo pozyskać także przez nasz serwis Dział Obsługi Klienta (dane kontaktowe poniżej). Prosimy o ułatwienie nam uniknięcia dodatkowych kosztów i przesyłanie zwrotów zawsze z formularzem zwrotu.

Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu. 

W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę Scorpion Eyewear, ul. Jana Pawła II 15H, 05-091 Ząbki, telefon: +48 535 445 194 e-mail: conceptstore@sparkeye.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Mogą Państwo w tym celu użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie ma jednak takiego obowiązku.

Mogą Państwo wypełnić i przesłać nam formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. W przypadku, gdy przy składaniu zamówienia skorzystali Państwo z opcji płatności, o której mowa w punkcie 3.2 i nie dokonali Państwo jeszcze płatności, nie dokonujemy zwrotu płatności. W każdym przypadku możemy odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Poniesiemy koszty przesyłki zwrotnej produktów w przypadku przesyłek z kraju, w którym doręczono Państwu te towary, jeśli wykorzystają Państwo udostępniony przez nas formularz zwrotu (oraz skorzystają z usług przewoźnika wskazanego w formularzu zwrotu lub w inny sposób w związku ze zwrotem). W przeciwnym razie koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza. Alternatywnie mogą Państwo także odstąpić od umowy w sposób przedstawiony powyżej.

- Adresat: Scorpion Eyewear, ul. Jana Pawła II 15H, 05-091 Ząbki

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

- Adres konsumenta(-ów) 

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

- Data 

(*) niepotrzebne skreślić

i przesłanie go do nas na poniższy adres:

Scorpion Eyewear, ul. Jana Pawła II 15H, 05-091 Ząbki, e-mail: serws@sceyewear.com

UWAGA: Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt Spark Eye dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie Scorpion Eyewear, ul. Jana Pawła II 15H, 05-091 Ząbki, e-mail: serws@sceyewear.com; lub odpowiedniego partnera Spark Eye, w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Informację o danej umowie można znaleźć także na odpowiedniej stronie odnoszącej się do każdego produktu. Mogą Państwo w tym celu użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Jednak, nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać nam formularz odstąpienia od umowy, albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania przez nas Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za zwrot jakichkolwiek opłat. W przypadku, gdy przy składaniu zamówienia skorzystali Państwo z opcji płatności, o której mowa w punkcie 3.2, i nie dokonali Państwo jeszcze płatności, nie dokonujemy zwrotu płatności. W każdym przypadku możemy odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania przez partnera Spark Eye zwrotu produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo nam dowód, że produkt został wysłany do partnera Spark Eye, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Państwo z kolei mają obowiązek odesłać lub przekazać produkt do odpowiedniego partnera Spark Eye niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo (lub odpowiedniego partnera Spark Eye) o odstąpieniu od umowy. Dane kontaktowe partnera Spark Eye są dostępne w na stronie w zakładce Salony. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Poniesiemy koszty przesyłki zwrotnej produktów w przypadku przesyłek z kraju, w którym doręczono Państwu te produkty, jeśli wykorzystają Państwo udostępniony przez nas formularz zwrotu (oraz skorzystają z usług przewoźnika wskazanego przez Spark Eye w formularzu zwrotu lub w inny sposób wskazany przez Spark Eye w związku ze zwrotem). W przeciwnym razie koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W celu stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy mogą Państwo normalnie otworzyć lub rozpakować paczkę, by sprawdzić cechy i funkcjonowanie rzeczy oraz zbadać ją w sposób przyjęty zwyczajowo w sklepach stacjonarnych. Zwracamy uwagę na fakt, że jeżeli poproszą nas Państwo o rozpoczęcie świadczenia jakichkolwiek zamówionych usług przed upływem czternastu dni, to będą Państwo zobowiązani do zapłacenia nam wynagrodzenia za usługi proporcjonalnie do zakresu, w jakim zostały już one wykonane do momentu odstąpienia przez Państwa od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy posługując się niniejszym formularzem odstąpienia, to prosimy o wypełnienie i zwrócenie go Spark Eye. Alternatywnie mogą Państwo także odstąpić od umowy w sposób przedstawiony powyżej.

- Scorpion Eyewear, ul. Jana Pawła II 15H, 05-091 Ząbki, e-mail: serws@sceyewear.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*): 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

- Adres konsumenta(-ów) 

- Data 

(*) niepotrzebne skreślić

8. Dobrowolne prawo do zwrotu produktu w ciągu do 30 dni od jego otrzymania

8.1 Bez uszczerbku dla Państwa ustawowego prawa do odstąpienia od umowy oferujemy Państwu dobrowolnie prawo do zwrotu produktu w ciągu 100 dni od jego otrzymania przez Państwa. Dzięki temu prawu zwrotu produktu mogą Państwo uwolnić się od skutków umowy także po upływie 14-dniowego okresu na odstąpienie umowy (patrz pouczenie w sprawie prawa do odstąpienia od umowy w punkcie 6 powyżej) w ten sposób, że w ciągu 30 dni od otrzymania towaru (bieg terminu rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Państwa towaru) prześlą go Państwo do nas.

8.2 Jeśli zdecydują się Państwo zwrócić jakikolwiek produkt, przy dostawie którego zostały naliczone koszty dostawy na dużą odległość, zwrócimy Państwu koszty dostawy na dużą odległość, jeśli zostanie zwrócone całe zamówienie (w skład którego wchodził taki produkt). Twoje ustawowe prawa pozostają nienaruszone. W szczególności, to postanowienie nie ma zastosowania do ustawowego prawa odstąpienia od umowy.

8.3  W przypadku przesłania zwrotnego produktów Spark Eye mogą Państwo zastosować załączony do zamówienia lub dostępny przez konto klienta formularz zwrotu. Jeśli będą Państwo mieli problemy ze ściągnięciem formularza lub nie będą Państwo mieli do dyspozycji drukarki, prosimy o skontaktowanie się z naszą obsługą klienta.

8.4  Do dotrzymania terminu zwrotu produktu wystarczy wysłanie przez Państwa produktu w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Jednak warunkiem wykonania dobrowolnego prawa zwrotu jest to, że nie używali Państwo produktu, w szczególności w przypadku odzieży i obuwia przymierzyli go Państwo jedynie na próbę, jak w sklepie odzieżowym, i prześlą Państwo produkt w komplecie, w pierwotnym stanie, bez uszkodzeń i w oryginalnym opakowaniu. Dodatkowo, w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym/zaplombowanym opakowaniu, nie będą mogli Państwo skorzystać z dobrowolnego prawa zwrotu, jeżeli po dostarczeniu tego produktu jego opakowanie zostało otwarte lub gdy plomba została usunięta lub zniszczona. Ponadto, w przypadku kosmetyków, dodatkowym warunkiem wykonania dobrowolnego prawa zwrotu jest to, że prześlą Państwo ten produkt w oryginalnym opakowaniu transportowym tj. w opakowaniu, w którym produkt został do Państwa dostarczony. Aż do chwili upływu terminu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy stosuje się wyłącznie warunki ustawowe związane z tym prawem. Dobrowolne prawo zwrotu nie ogranicza w żaden sposób Państwa ustawowego prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu produktu, które pozostają nienaruszone. Dobrowolne prawo zwrotu nie odnosi się do bonów upominkowych.

9. Zwroty płatności

Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi konto karty kredytowej. Jeśli w czasie zakupu skorzystali Państwo z karty upominkowej, to odpowiednia kwota zostanie zwrócona na Państwa saldo i będzie mogła zostać wykorzystana podczas kolejnych zakupów.

10. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

10.1 Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.

10.2 W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.sparkeye.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

11. Reklamacje

11.1 Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie należy składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie. Zapytania związane z przebiegiem realizacji Państwa zamówienia należy składać za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta telefonicznie lub drogą elektroniczną (poprzez formularz kontaktowy).

11.2 W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.

11.3 Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

11.4 Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

12. Biuro Obsługi Klienta

W przypadku dodatkowych pytań zajrzyj do naszej sekcji "Pomoc i kontakt"

13. Inne informacje

13.1 Niniejszy regulamin znajdą Państwo na stronie www.sparkeye.pl. Ponadto mogą Państwo wydrukować lub zapisać ten dokument korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej (najczęściej: Plik -> Zapisz jako). W celu otwarcia pliku PDF potrzebują Państwo bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie www.adobe.pl) lub innego, podobnego programu, który otwiera pliki w formacie PDF.

13.2 Dane swojego zamówienia mogą Państwo zarchiwizować w prosty sposób przez ściągnięcie regulaminu i zapisanie informacji podsumowujących zamówienie znajdujących się na ostatniej stronie Państwa zamówienia podczas jego składania w sklepie internetowym przy użyciu funkcji „Zapisz jako” w swojej przeglądarce internetowej; mogą Państwo także zaczekać na potwierdzenie zamówienia, które prześlemy Państwu dodatkowo e-mailem po zakończeniu procesu zamówienia na podany przez Państwa adres. Taki e-mail potwierdzający zamówienie zawiera wszystkie istotne dane Państwa zamówienia, wzór formularza odstąpienia od umowy oraz odnośnik do niniejszego regulaminu, i możliwe jest jego łatwe wydrukowanie tudzież zapisanie przy użyciu programu do otwierania poczty elektronicznej.

13.3 Z ofert dostępnych na sparkeye.pl korzystać mogą osoby w wieku co najmniej 18 lat.

13.4 Każdy klient jest uprawniony do posiadania jednocześnie maks. jednego konta klienta w Spark Eye. Zastrzegamy sobie prawo usuwania wielokrotnych rejestracji.

Dane identyfikujące Spark Eye:

Scorpion Eyewear

ul. Jana Pawła II 15H

05-091 Ząbki

NIP: 537-203-52-85

Stan na: 27.02.2023

Loading...